NEW Eritrean Movie l EFRA SHOW l ዕላል ምስ የዕሩኽን በዓልቲ ቤትን ነፍስሄር ስነ ጥበበዊ ሳምሶም ተወልደ l ቦጓለ/ሽጒጥ l ሓገዝ

30 Views
Published
#eritreanmovie​ #eritreancomedy​ #eritreanmusic​
Full sponsor of EFRA SHOW - RUBA ERI Entertainment.
1. ????????????ቁጽሪ ተሌፎን በዓልቲ ቤት ስነ ጥበበዊ ሳምሶም ተወልደ (ሰናይት ኒኖ) 07118534 እያ።
2. ????????????GoFundMe ስነ-ጥበባዊ ዜናዊ ሲዩም ????????????:https://gofund.me/35bdc8aa
ንትገብርሎም ምትሕግጋዝ ኣቀዲምና ነመስግን፡፡

ስነ ጥበበኛ ሳምሶን ተወልደ- ቦጓለ ወይ ሽጒጥ
R.I.P Samaon Tewolde
ስነ ጥበበኛ ሳምሶን ተወልደ- ቦጓለ ወይ ሽጒጥ’ውን ሓለፈ።
ድርብ ሳጓ እዩ ኔሩዎ። ብመተዓብይቲ ቦጓለ ብስነ ጥበበኛታት ሽጒጥ። ማይተመናይ በታ ቀዳመይቲ ሲኔማ ኣዝመራ ድማ በቲ ካልአይቲ ይፍለጥ። ናይ ሲኔማ፡ ተለቪዥንን መድረኽን ተዓዘብቲ ድማ በተን ዝሰርሐን ጠባይ ድራማታት ይጽውዕዎ። ብኽምስታ ምስ ተኸፍታ ጽቡቓት ደርጊ ኣስናኑ ከኣ፡ ከም መለለዪኡ ኔረን።
ሳምሶም፡ ሓደ ካብቶም ብሕዉስ ምቑልልን ጥዑምን ባህርያቶም ዝፍለጡ ተዋሳእቲ እዩ ኔሩ። ልሳኑ’ውን ጥዑም “ሓወይ ሓፍተይ” ዝብል ቃል መኽፈቲ ኣፉ ነበረ። ንኹራን ገጭገጭን ኣብ ጥቕኡ ስለ ዘየቕርበን፡ ብዓበይቲ ብንኣሽቱ፡ ብነበራትን ሓደስትን ተዋሳእቲ፡ ብደረስትን ኣለይትን፡ ብሰኣልትን ኤዲተራትን ኣዝዩ ፍቱው ክኸውን ኣኽኢልዎ።
ንጠባዩ ዝድርዕ ዓቕሙ’ውን ፉዕን ትጉህን ተዋሳኣይ ከስምዮ ክኢሉ። ስለዝኾነ ከኣ፣ ብሓያሎ ዳይረክተራት ካብ ቀዳሞት ምሩጻት ተዋሳእቲ ክኸውን ናይ ግድን ኔሩ። ዝተዓደሎ ባህሪ ክላበስ ዘይሽገር ዝነበረ ሳምሶም፡ ከም ወዲ ከተማን ገጠርን፡ ወተሃደርን መኮነናን፡ ሰላይን ኣፍቃርን፡ ጨካንን ለዋህን… ከም ኩሉ ኮይኑ ክዋሳእ ኣይተጸገመን።
ሓደ ካብቶም ንድንቀ ብቕዓቱ ቆሊቦም ስሙ ኣብ ምዕዛዝ ዓቢ ተራ ዝተጻወቱ፡ ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ እዩ። ቅንያት ናጽነት 2001 ስሙ ኣብ ዘዕብይ ናይ መድረኻት ተዋስኦ ኣሳቲፉ፡ ሽጒጥ ዝብል ሳጓ ክሳብ ዝጠብቆ ኣፍሊጥዎ። ኣብቲ እዋን ዝቐረባ፡ ኣግላይ፡ ፕላሌት ኣእምሮ፡ ዕግበት፡… ኣብ ሓያሎ ስራሕ ስሙ ኣዕብዩ። ተፈታውነቱ ኣዕዚዙ። ተደላዪ ተዋሳኣይ ኮይኑ። ኣብ ሓያለ ዝተዓወታ ፊልምታት መሪሕ ጠባይ ክሕዝ ክኢሉ።
ሳምሶም፡ ዕባይ ማይተመናይ ጎደና 807 ጥራይ ተባሂሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብየማንን ጸጋምን ፍቱው እዩ ኔሩ። ፓራዲዞን ሓዝሓዝን እምባጋልያኖን ዕዳጋ ሓሙስን’ውን ከም ፍቱው ወድ ገዛውቶም እዮም ዝርእዩዎ።
ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ናይ ኣገልግሎት ግዜኡ ወዲኡ ከም ኤለትሪሻን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ሰሪሑ 1997 ናብ ልምዓት ወፊሩ። ብእኡ ኣቢሉ ናብ ግንባር ከቲቱ። ኣብ ሰለስተኡ ኲናት ተሳቲፉ እዩ፡ ብዘጋጠሞ መውጋእቲ ተመላላሲ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ተፋንዩ።
ኪዳንን ምሕዝነትን ዘይሰብር ባህሪ ዝነበሮ ሳምሶም፡ ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ዝተላለዮምን ዘጥረዮምን ኣዕሩኽ ናብ ዝምድና እዩ ዝቕይሮም። ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኤርትራ ኣዝማድ ኣጥርዩ። ናይ ኣዕሩኽቱ ጥራይ ዘይኮነ ጥምቀት መርዓን ሓዘንን ኣዝማድ ኣዕሩኽቱን ከይተረፈ ጫፋት ኤርትራ ዝበጽሕ ሰብኣዊ ባህርይ ነበሮ። ምስ ኩሉ ከንብር ዝኽእል ጥዑም ጠባይ ካብቶም ዝነበሮምን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ፊተ መሪሕ ቦታ ዝሕዝ ምንባሩን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ህይወት ኣቦኡን ኣደኡን ሓዳር መስሪቱ ምስ ፍረወይኒ ሓፍቱ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዓቢ ሓዉ ጆን ካብ ዓዲ ቀይሕ ጠቕሊሉ ናብ ኣስመራ ስለ ዝመጸ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ዘጋጠሞ ሕማም ረዳእን ኣላዪን ክረክብ ክኢሉ። ስድራኡ ብውሽጢ ውሽጢ ከጥቅዖ ዝጸንሐ ሕማም ካንሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ኔሩዎም፡ ሓጺር ግዜ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ። ገዝኡ ምስ ተመልሰ ከኣ ዓሪፉ። ትማሊ ንግሆ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ድማ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ፍቕርን ደገፍን ጎረባብቲ ከኣ ኣይተፈልዮን።
ጥዑምን ተዘካርን ሰብ ኣብ ልቢ ተዓዘብቲ ነባሪ እዩ።
ሰላም ዕረፍቲ መተዓብይቲ ስነ ጥበበኛ ሳምሶም ተወልደ ቦጓለ።
Teafalem Gebresilasie
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2715196485432557&id=100008266965952
ወየ ንሳምሶሞየ!
ሳሚ ክብለካ መዓብይቲ
ከም ሓው ዓርከት መጓጅምቲ
እንታይ ስማዕ'ዩ እዚ ለይቲ
ተፈሊኻ ዶ ኣብዚ ወቕቲ።
ከም ኪነታዊ ከም ተዋስኣይ
ዓይኻ ኣብ ኩሉ ጥዑም ደሃይ
ከም ወትሃደር ከም ተማሃራይ
ተራኢኻ ኣብ ዓለም ጣልማይ።
ኣሻቡ ድኣ ሓወይ እዚ ንቕሎ
ናብቲ ዘይተርፍ ብግዜና እንውዕሎ
ፍቓድ ኣምላኽ ኰይኑ እንካፈሎ
ገስጊስካሲ ተሰማዓና ጎደሎ።
ሳሚ ዘብሔረ ሳሚ ኣዝማሪኖ
ሳሚ ኩሉ ዓዱን ዓውዱን ወይኖ
ሳሚ ጻዕዳ ባህሪ ዝውንኖ
ሳሚ ሸባብ ወትሩ ፊኖ።
ሕማም ዶ ጌሩልካ ናይ ሳልስቲ
ያኢ መደዓዓሲ ነቶም ቀረብቲ
ንስኻን ደሃይካን ተናፈቕቲ
ከመይ ይፍለ እሞ ካብ ኣዒንቲ።
እዋይ ብዓል ንሕና ምሂተኖ
ኣብ ስደት ሰፊርና ንዛውኖ
እኳ ከይረኸብናካ ብተላፊኖ
እንሆ ንነብዕ ኣብዚ ኲንዮ!
ከም ወዲ ጆን ኰንካ እቲ እነኽብሮ
ምስልኻን ተግባርካን እንዝክሮ
ከም ሰሌ ከም ኣቴ እቶም ወፋሮ
ዘይትምለስ ኰንካ እምበኣር ድሮ!
በል ፍቑር ሰብና ከም ወዲ እኖ
ኰነ ካብ ተባህለ የለን ዝኽወኖ
ፈጣሪ ይቀበልካ እንታይ ይሰኣኖ
ንስድራን ፈተውትን የጽናዓና ብውኖ!!!
ይስሓቕ ኣብርሃም
(መዓብይትን መዋስእትን)
ሰነ 2020
Please SUBSCRIBE and SHARE. Thank YOU.
https://www.YouTube.com/c/RUBAERITREA​
℗ © Copyright: Ruba Eri Entertainment
Any unauthorized use, copying or distribution is strictly prohibited.
Be the first to comment